بلیچینگ دندان ها

بلیچینگ :

بليچينگ باعث سفيد و روشن تر شدن دندان ها می شود.

ميزان سفيد شدن دندان ها به جنس دندانها و نوع بد رنگي دندانها در افراد متفاوت است و در بعضی از بدرنگی ها تاثير بسيار زياد و شگرف می گذارد.

https://vrgl.ir/p4swk

723 thoughts on “بلیچینگ دندان ها