بلیچینگ دندان ها

بلیچینگ دندان ها

Uncategorized
بلیچینگ : بليچينگ باعث سفيد و روشن تر شدن دندان ها می شود. ميزان سفيد شدن دندان ها به جنس دندانها و نوع بد رنگي دندانها در افراد متفاوت است و در بعضی از بدرنگی ها تاثير بسيار زياد و شگرف می گذارد. https://vrgl.ir/p4swk
Read More