مراقبتهای بعد از جراحیهای دهان

خواندنی های مفید
مراقبتهای پس از جراحی و کشیدن دندان: [caption id="attachment_57" align="aligncenter" width="300"] مراقبتهای بعد از جراحی دندان[/caption] در زیر به مراقبت های بعد ازجراحی های دهان و دندان اشاره شده است. نیاز است جهت بهبود سریع تر، رعایت شود: -گازی که روی زخم شما قرارداده می شود، را تا دو ساعت محکم نگهدارید و از تعویض آن و صحبت کردن خودداری کنید. -کمی خونریزی دو الی سه ساعت بعد از جراحی طبیعی است. لطفا از بیرون ریختن آب دهان (تف کردن) خودداری کرده و حتی الامکان آب دهان خود را قورت دهید. - ناحیه زخم را مسواک نزنید. - دوساعت  بعد از جراحی سعی کنید از نوشیدنی های خنک استفاده کنید. و از خوردن غذاهای سفت و داغ خودداری کنید. -در ضمن از مکیدن و استفاده از نی برای نوشیدن مایعات…
Read More