بلیچینگ دندانها

بلیچینگ دندانها

خدمات کلینیک دندانپزشکی دکتر راد
بلیچینگ: با گذشت زمان وافزایش سن معمولا دندان دچار تغییر رنگ میگردد۔و مینای دندان  شفافیت خود را به مرور زمان ازدست میدهد۔ بلیچینگ پروسه ای است که طی آن با استفاده از مواد اکسید کننده شیمیایی ،دندانهای طبیعی تغییر رنگ یافته سفید میشوند۔ جنس دندانها از عوامل تعیین کننده در میزان سفید شدن دندان است۔ براساس اینکه سفید کردن دندان در مطب انجام گیرد و یا در منزل ،شیوه درمان متفاوت است براي سفيد كردن دندان‌ها از 2 ماده پراكسيد هيدروژن و كار بامايد پراكسايد استفاده مي‌شود،اين مواد مورد تأييد جوامع دندانپزشكي هستند. ممكن است پس از سفيد كردن دندان‌هايتان‌«دچار حساسيت دنداني» شويد كه با نوشيدن چاي داغ، ‌بستني و يا آب بسیار سرد و خوردن مواد غذايي ترش، دندان‌هايتان به صورت گذرا درد خواهند گرفت. معمولاً اين حساسيت گذرا…
Read More