من جایی واسه دندان جلو پایه ایمپلنت گذاشته ام .میتونم برای روکش بیام رادایمپلنت پیش شما؟

توجه داشته باشین که ایمپلنت دندان یک پروسه زمانبر است و خوب شما باید مدت زمانی را با دکتر خود در ارتباط باشید و بهتر است که صفر تا صد عمل را یک تیم ایمپلنت یا یک دکتر انجام دهند تا طی سالها طرفین با شناخت کافی از هم نسبت به عملکرد هم پاسخگو باشند