عوامل ایجاد بوی دهان

بوی بد دهان

علل متعددی موجب ايجاد بوی نامطبوی دهان مي شوند که بطور عمده بر دو دسته اند.

الف) علل دهاني

ب) علل خارج دهاني

الف- علل دهاني بوی بد دهان:

👈 عدم رعايت بهداشت دهان و دندان:

مسواک نزدن و عدم رعايت بهداشت اصلي ترين علت ايجاد بوی بد دهان است.

خرده های غذا در بين دندانها فاسد و بد بو مي گردند و ايجاد بوی نامطبوع مي نمايد.

👈 جرم و ضايعات بافت نگهدارنده دندان:

هر چند ظاهرا جرم نبايد بويي داشته باشد ولي اين رسوبات محل مناسبي برای لانه گزيني و سبب پرورش ميکروبها و تکثير آنها مي باشندو بدين سبب عامل عمدهای در جهت ايجاد بد بويي دهان محسوب مي شوند.

👈 دندانهاي پوسيده و عفوني:

به علت پوسيدگي حفره‌هايي در دندان ايجاد مي‌شود كه خرده‌هاي غذايي را در خود جاي مي‌دهند و محيط مناسبي جهت تكثير ميكروبها ايجاد مي‌كنند كه سبب متعفن شدن خرده‌هاي غذايي در اين پوسيدگيها مي‌شوند.

👈 ناهنجاريهاي دنداني:

ناهنجاري و بدقرار گرفتن دندانها باعث مي‌شود كه دندانها از دسترس مسواك دور باشند و فشار غذا خوردن هم نتواند به طور طبيعي آن نواحي را تميز كند كه اين امر باعث بدبويي دهان مي‌گردد.

👈 درمانهاي نادرست دندانپزشكي:

اگر ترميم و پر كردن دندانها به گونه‌اي مناسب انجام نشده باشد باعث ايجاد گير غذايي و باقي ماندن خرده‌هاي غذا و بدبويي دهان مي‌گردد.

ب- علل خارج دهاني عبارتند از:

بيماريهاي گوارشي، اختلالات و تغييرات هورموني، عفونت در راههاي هوايي، استعمال دخانيات، تنفس از طريق دهان و گرسنگي از عوامل ايجاد كننده بوي بد دهان ميتواند باشد كه برحسب مورد بايد به متخصص مربوطه مراجعه نمود

229 thoughts on “عوامل ایجاد بوی دهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.