دکتر سام راد

دکتر سام راد دارای دکترا در زمینه Biomolecular Engineering مهندسی بایو مولوکولی هستند که شرکت دانش بنیان مهندسی ژنتیک -life

foundry.comرا با یک تیم نخبه بین المللی از امریکا و کشورهای صاحب فن اوری رهبری میکنند در زمینه های مختلف ایمپلنت دندان با دکتر راد همکاری دارند ویدیوی زیر بخشی از فعالیت های شرکت ایشان میباشد