دکتر راد

 

دکتر راد در سال 1376 به همراه دکتر زهره نوری با افتتاح مرکز تخصصی ایمپلنت ,انجام ایمپلنت دندان را آغاز نمود. در ابتدا فضای جالب و خاصی در فضای ایمپلنت حاکم نبود . مردم استقبال چندانی ازاین فن آوری و کاشت ایمپلنت نمیکردند و بسیاری نگرانی و ترس از نحوه عملکرد ایمپلنت دندان داشتند و برای بسیاری عجیب بود .ولی از سال 78 به بعد کم کم گرایش عمومی به ایمپلنت افزایش یافت .این مرکز کاشت ایمپلنت خود را از سال 81 با روش ایمپلنت بدون جراحی و درد(ایمپلنت دیجیتال) انجام میدهد.

پروتکلهای بهداشتی