تحقیقات عملی و آزمایش رادایمپلنت

دکتر راد در مرکز دندانپزشکی خود با کمک همکاران متخصص خویش  تحقیقات و آزمایشات متعدد و دنباله داری را در زمینه راد ایمپلنت   انجام داده و این تحقیقات بصورت مستمر انجام میگیرد تا به امید خدا بهترین خدمات را به بیماران عزیز ارایه دهند.