بازسازی کامل دهان

مراحل بازسازی کامل دهان:

                       

اگر دندانپزشک تشخیص داد که شما نیاز به بازسازی کامل دهان دارید بدین معنی است که مجموعه ای از اعمال متنوع دندانپزشکی  لازم است.

این اعمال میتواند شامل ترمیم یا خارج کردن دندانها ,جایگزین کردن دندانهای از دست رفته, جراحی لثه ,پیوند استخوان و بسیاری درمانهای دیگر گردد که هرکدام از آنها زمانبر خواهند بود.

کدام بیمار کاندیدای بازسازی کامل دهان است؟

1-کسی که نیاز به درمانهای متنوع و متعدد دندانپزشکی دارد.

2-بیمار باید مشکل پزشکی خاصی با بیحسی موضعی و یا در صورت لزوم بیهوشی بیمارستانی نداشته باشد .

3-بیمار باید بتواند بهداشت دهان و دندان خود را به شایستگی تامین کند.

مراحل کار چیست؟

1-دندانپزشک شما حتما باید حاذق باشد. چه بسیار درمانهای غلط که در سرتاسر گیتی انجام میشوند که مسیر بهبودی بیمار در آنها شاید درست نباشد.

2- حسب مورد رادیوگرافی و اسکن فک بالا و پایین و معاینه دقیق در اختیار دندانپزشک خواهد بود.

دندانپزشک با داشتن این پیش نیازها میتواند بهترین طرح درمان را با توجه به سطح سلامتی و میزان تحمل طول درمان و نیز سطح مطلوب هزینه کرد شما ,برایتان آماده سازد.

3- حال با زمانبندی و همینطور اولویت بندی درمان پیش خواهد رفت.

توجه داشته باشید که ابتدا تمامی بافتهای دهان باید سالم باشند تا درمان آغاز گردد(ساخت ساختمان زیبا بدون فونداسیون درست بی فایده خواهد بود).

 

Foreign patients are only accepted for Full mouth reconstruction