ایمپلنت دیجیتال

 ایمپلنت دیجیتال
ایمپلنت دیجیتال

ایمپلنت دیجیتال:

مرکزدندانپزشکی دکتر راد از سال 1381کاشت ایمپلنت را با تکنیک دیجیتال (بدون برش و بخیه)انجام میدهد.

مراحل کارایمپلنت دیجیتال:

1-ابتدا در جلسه مشاوره وضعیت  دهان بیمار از نظر کلنیکی بررسی میگردد.

2-سپس بیمار جهت اسکن به مرکز رادیوگرافی معرفی میشود.

3-اسکن توسط مرکز رادیوگرافی برای ما ارسال میشود.

4-بررسی دقیق بافت استخوان فک توسط رادیو گرافی و CBCT (رادیوگرافی سه بعدی) انجام میگردد. وضعیت بافت نرم (لثه) ویافتن موقعیت عصب قبل از جراحی ایمپلنت در اسکن تعیین میگردد.

5-درنهایت بهترین مکان جهت کاشت ایمپلنت با دقت بسیار بالایی تخمین زده میشود.

6-زمان کاشت ایمپلنت با بیمار هماهنگ میشود و کاشت ایمپلنت در مدت کوتاهی انجام میشود.

7- در روش کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال چون بخیه و برش وجود ندارد دو تا سه ماه بعد (بسته به کیفیت استخوان بیمار)بیمار جهت قالبگیری و ساخت روکش مراجعه میکند.

8-جلسه نهایی حدود دوهفته بعد جهت تحویل روکش خواهد بود.

مزایای کاشت ایمپلنت دیجیتال:

مزایای روش کاشت ایمپلنت دیجیتال (بدون برش و جراحی) نسبت به روش معمول (با برش و جراحی) بسیار زیاد است که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1-طراحی طرح درمان به صورت سه بعدی

2-جراحی بدون برش و بخیه

3-کاهش تورم و درد ناشی از کاشت ایمپلنت

4-کاهش خونریزی (بدلیل نداشتن برش)

5-کاهش عفونت بعلت آسیب کمتر به لثه

6-روند بهبودی سریعتر محل ایمپلنت و امکان نصب پروتز دندان در مدت کوتاهتر

7-کاهش زمان جراحی

8-افزایش زیبایی کار نهایی بعلت حفظ نسج لثه

9-جلوگیری از تحلیل استخوان و تحلیل لثه در دراز مدت

(جراحی دیجیتال ایمپلنت از مدل سازی کامپیوتر سه بعدی برای بررسی شرایط استخوان فک و موقعیت قرارگیری رشته های عصبی استفاده میکند).

ایمپلنت بدون برش وبخیه

روش جراحی ایمپلنت دیجیتال (بدون برش و جراحی) بدلیل کاهش درد تورم خونریزی و عفونت بهترین روش کاشت ایمپلنت برای بیماران با فشار خون بالا وافراد بی دندان کامل میباشد.

افرادی که نیاز به کاشت تعداد زیاد ایمپلنت (4-6-8واحد در هر فک بسته به تراکم استخوان بیمار)ویا بیمارانی که از جراحی (برش لثه و بخیه) واهمه دارند نیز کاندید این درمان هستند..

https://vrgl.ir/bivMu

کاشت ایمپلنت به روش سنتی(با جراحی)

کاشت ایمپلنت به روش سنتی

کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال

کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال(بدون جراحی)