ایمپلنت های دندانی

ایمپلنت چیست؟

ایمپلنت قطعه ای ساخته شده از جنس تیتانیوم یا زیرکونیوم است .

که در محل دندان از دست رفته بیمار قرار داده می شود .

ایمپلنت وظایف همان دندان را بعهده می گیرد.

تفاوت ایمپلنتها در شرکت سازنده آنها و همچنین نوع آنهاست.

نوع خاصی از ایمپلنتها دارای میکروکانالهای لیزری در گردن خود هستند .

این ایمپلنتها زمینه را برای اتصال بسیار موثر لثه به ایمپلنت فراهم میسازند که در نتیجه دوام و زیبایی بیشتری بدست میآید.

این تکنولوژی به روز است و هیچگونه خطری ندارد و کاملا ایمن بوده میتواند عملکرد دندان را بعهده بگیرد.

 

4,486 thoughts on “ایمپلنت های دندانی