ایمپلنت بدون جراحی


این تکنیک جایگذاری بدون جراحی (بدون برش لثه)ایمپلنت دندان جهت حفظ ساختار لثه و استخوان فک و جلوگیری از تحلیل بیشتر لثه و استخوان بکار میرود.